Bestuur
Voorzitter Harald Kemper
Penningmeester/
ledenadministratie
Ilva Kemper
Secretaris Caren Rooze
Algemeen lid Rinus Blankestijn
Algemeen lid Jan van de Ruitenbeek

Training
Jeugd en competitie Ilse van de Burgwal
Recreanten Ilse van de Burgwal

Competitieleiding
Senioren Thea Smink
Junioren

Jeugdbegeleiding
Jeugdcoördinator Richard van den Bosch
Ilse Krol
Karin Kampert
Jeroen va de Berg
Karin Claessens
Jort Baremans

Public relations
Algemeen Marette Zwamborn
Redactie Digidropper Paul Alfrink
Advertenties Jeannet van Donkersgoed
Website Paul Alfrink

Algemene Leden Vergadering 2018
Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 8 februari 2018 in de kantine van de sporthal Putter Eng.

Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Aanvang: 20.30 uur in de kantine van sporthal Putter Eng.
Agenda en stukken:


Algemene Leden Vergadering 2017