Bestuur
Voorzitter/
Ledenadministratie
Harald Kemper
Penningmeester Jan van de Ruitenbeek
Secretaris
Algemeen lid Rinus Blankestijn
Algemeen lid Peter Barnes

Training
Jeugd Jeroen van den Berg
Senioren Ilse van de Burgwal

Competitieleiding
Regio Competitie Junioren en Senioren Thea Smink
Voor- en Najaarscompetitie Wencke Smink

Jeugdbegeleiding
Jeugdcoördinator Harald Kemper
Trainer Jeroen van den Berg
Jeugdbegeleidster Ilse Krol
Jeugdbegeleidster Karin Kampert
Jeugdbegeleider Paul Alfrink
Jeugdbegeleider Rob Vonk
Jeugdbegeleider Harald Kemper

Public relations
Redactie Digidropper Paul Alfrink
Advertenties Jan van de Ruitenbeek
Website Paul Alfrink

Algemene Leden Vergadering 2020
Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 13 februari 2020 in de kantine van de sporthal Putter Eng.

Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Aanvang: 20.30 uur in de kantine van sporthal Putter Eng.
Agenda en stukken:


Algemene Leden Vergadering 2019