Statuten, Huishoudelijk Reglement en Jeugdbeleid
De statuten van de vereniging zijn via de volgende link te download: Statuten
Het huishoudelijk reglement van de vereniging is via de volgende link te download: Huishoudelijk Reglement
Het jeugdbeleid van de vereniging is via de volgende link te download: Jeugdbeleid


Privacyverklaring


COVID-19 protocol
Hieronder is het COVID-19 protocol te vinden dat is opgesteld door de Stichting Binnensport Putten. Dit protocol is van toepassing voor alle badmintonactiviteiten in de sporthal Putter Eng.Preventief beleid ongewenst gedrag
Inleiding
Het bestuur van de BV Putten wil graag de risico’s op ongewenst gedrag ten opzichte van haar le-den of gasten verkleinen. Daarbij wordt aangesloten bij een campagne ingezet door het NOC*NSF. Binnen onze vereniging gaat het vooral om het voorkomen van ongewenst gedrag in de begeleiding met jeugd, maar mogelijk ook in relatie tot anderen. Gelukkig zijn er geen incidenten binnen onze vereniging bekend en dit willen we graag zo houden.

Drie onderdelen vormen dit beleid

1 Gedragsregels
NOC*NSF heeft in dit verband met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. Alle sportbonden aangesloten bij het NOC*NSF (ook Badminton Nederland), hebben deze gedragsregels overgenomen.

De BV Putten onderschrijft deze gedragsregels:


2 Aanname-beleid
Het tweede onderdeel van het preventief beleid betreft een actief aanname-beleid van vrijwilligers, die binnen de BV Putten met minderjarigen in contact komen.
Het aanname-beleid bestaat uit:

3 Vertrouwenscontactpersoon
Tenslotte is er een VCP (vertrouwenscontactpersoon) aangesteld.
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de BV Putten voor iedereen (sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, etc.), die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

De VCP voor de BV Putten:
Cees Ruiter, huisarts
Grieteweg 12
3881MA Putten
Tel: 0341361295 (Privé) of 0341434643 (Werk)

Voor advies en vragen kan iedereen desgewenst ook nog terecht bij het Vertrouwenspunt Sport.
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Ver-trouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wan-neer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport: 0900 – 202 55 90