Ereleden
Vrijwilligers zijn de hoeksteen waarop het vereniging is gebouwd. Sommige leden hebben zich bijzonder ingezet, in de historie van de club. We mogen deze leden met trots ereleden noemen.

Wil Wadie †
Els Govers
Piet Govers


Historie
De Badmintonvereniging Putten is opgericht in januari 1979. De jaren daarvoor werd er al wel gespeeld door een groepje enthousiastelingen via de Buurtvereniging Het Hoge Eind maar dat gebeurde in verschillende gymzalen in Putten. Er werd alleen recreatief gespeeld.

Gelukkig was er Willem van de Nol die gewend was om op een echte baan te spelen, hij kende de spelregels en de telling! Hij was eigenlijk de eerste trainer.

Toen in 1978 de Sporthal "Putter Eng" werd gebouwd waren er plotseling negen banen beschikbaar en was er dus ruimte voor uitbreiding. Dat was ook het moment dat er serieus met de Gemeente moest worden overlegd over speeluren en dat er huur moest worden betaald.

De tijd was rijp voor een echte vereniging. De aanzet werd gegeven door Hans Meijer. Er werd een bestuur gevormd en alle procedures die komen kijken bij het opzetten van een vereniging werden doorlopen. Andere namen van het eerste uur zijn: Wil Wadie, Jan Dijkstra, Aafje Lindenberg, Theo Peters, Ibe de Jonge, Piet en Els Govers.

Eind 1979 waren er al 180 leden. Er kwam een clubblad, de Surf-Over. Computers waren er toen nog niet dus alles ging met de hand; ledenadministratie in kaartenbak, acceptgirokaarten tikken, adresstickers maakte je door de adresgegevens op moederbladen te tikken en die te kopiëren op stickervellen.

Om op de donderdagavond met al die enthousiaste senioren te kunnen spelen moest er natuurlijk wel iets afgesproken worden over speeltijden. Ervaring bij andere verenigingen leerde dat 20 minuten spelen en daarna 20 minuten wachten de beste optie was. Gelukkig was de bar open en daar werd in die wachttijden druk gebruikt van gemaakt.

In de competitie maakten we goede vorderingen mede door de strenge leiding van eerst Fred van Wankum en later broer Ed van Wankum, de trainer. Zij brachten een team tot in de overgangsklasse, een hele prestatie. Daarvoor was het wel nodig dat er meer getraind werd dan alleen de donderdagavond. We kenden het fenomeen "buitentraining". Op Nulde, op de hei of op de trimbaan in het bos werd aan de conditie gewerkt. En het hielp; we werden zelfs een keer Districtskampioen.

Er werden ook trainingsweekenden (o.a. op Papendal) georganiseerd voor de competitiespelers en andere liefhebbers en daar werd veel plezier aan beleefd. De junioren gingen zelfs een weekend naar Denemarken (in die tijd HET Badmintonland) onder leiding van Theo Peringa. Andere successen uit de eerste 10 jaar waren het winnen van de Puttense Sportmarathon en het paar keer het winnen van "De nacht van Harderwijk".

In 2004 hebben we het 25 jarig jubileum gevierd met o.a. een "clinic" en een feestavond. Natuurlijk hopen we dat er nog veel jubilea gevierd zullen worden.


Historisch overzicht in foto's
De diavoorstelling die Cees en Mattias Ruiter gemaakt hebben voor het 35 jarig jubileum