Lid worden?
Voor geïnteresseerden is het mogelijk om 2x gratis mee te spelen. In overleg is er ook instructie en uitleg over het spel mogelijk. Hiervoor zijn sportkleding en sportschoenen met een lichte (schone) zool vereist. Een partner meenemen is niet nodig, er zijn altijd leden aanwezig om mee te spelen. De vereniging zorgt voor een racket. Voor jeugdleden kan er een wachtlijst zijn, waardoor meetrainen niet gelijk mogelijk is.

Meer informatie gewenst of wilt u zich aanmelden voor 2 keer gratis spelen?
Stuur dan even een e-mailtje naar

Contributie, competitiebijdrage en gastspelers
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en dient 2 maal per jaar (maart en september) via automatische incasso te worden betaald of 1 maal per jaar via een acceptgiro (maart).

Contributie:
Jeugdleden: € 110.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +45.00 per jaar)
Seniorleden: € 150.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +65.00 per jaar)
                     Bij deelname aan de bondscompetitie is competitiebijdrage verschuldigd.
Gastspelers aanmelden bij ledenadministratie: € 2.50 per avond te voldoen aan ledenadministratie of secretariaat.

Aanmelden en afmelden lidmaatschap
Aanmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie via het digitale inschrijfformulier dat te vinden is aan het eind van dit stukje.

Bij de jeugd kan er een wachtlijst zijn.

Inschrijfgeld nieuwe seniorleden is € 10.00, deze zal verekend worden bij de eerstvolgende incasso. Voor jeugdleden is er geen inschrijfgeld verschuldigd

Een lidmaatschap wordt voor het lopende kalenderjaar afgesloten en daarna stilzwijgend per kalenderjaar verlengd.

Afmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie. afmelden moet uiterlijk per 1 december van het kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd blijft de contributie voor dat kalenderjaar verschuldigd.

Huishoudelijk Reglement en statuten van de vereniging zijn verkrijgbaar onder Beleid.

Inschrijfformulier