Inschrijfformulier
Gegevens lid
optioneel
- -
Man Vrouw

Badminton Nederland
Ja Nee

Regels afmelden
Een lidmaatschap wordt voor het lopende kalenderjaar afgesloten en daarna stilzwijgend per kalenderjaar verlengd.
Afmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie. Afmelden moet uiterlijk per 1 december van het kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd blijft de contributie voor dat kalenderjaar verschuldigd.
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van uw gegevens.

- -